Regering-Bush stelde dreiging systematisch verkeerd voor

,,Irak vormde geen directe dreiging''

WASHINGTON (reuters, washington post) De regering-Bush heeft ,,op systematische manier'' het gevaar van het Iraakse programma voor massavernietigingswapens (WMD) overdreven voorgesteld. Gecombineerd met foute inschattingen van de inlichtingendiensten, leidde dit tot een overdrijving van de risico's die uitgingen van Irak, dat geen directe dreiging vormde voor de VS of voor het Midden-Oosten. Dat stelt de gerespecteerde denktank Carnegie Endowment for International Peace in een nieuw rapport.

DE studie ,,WMD in Iraq: Evidence and Implications'' is het resultaat van zes maanden onderzoek van de denktank, die gekant was tegen de Irak-oorlog. Ze vergeleek de informatie die de Amerikaanse inlichtingendiensten ...

Niet te missen