Met 357.000 leden is de bediendenbond BBTK de grootste centrale geworden in de socialistische vakbondskoepel ABVV.

De aangroei van het aantal bedienden in de Belgische economie resulteert automatisch in een groeiend aantal leden voor de bediendenvakbonden. De cijfers zijn sprekend: in 1999 had de BBTK 270.000 leden, nu zijn er dat 80.000 meer.

Daarmee is de BBTK de Algemene Centrale (arbeiders uit de bouw, chemie, e.d.) voorbijgestoken, als belangrijkste onderdeel van het ABVV. Die positie van nummer één versterkt de interne machtsbasis van de nieuwe BBTK-voorzitter, Erwin De Deyn. Als De Deyn spreekt, zal er in de rest van het ABVV geluisterd (moeten) worden.

Eind vorig jaar heeft Erwin De Deyn het aanbod afgewezen om ABVV-voorzitter te worden, in opvolging van André Mordant (die volgende maand met pensioen gaat). Hij koos voor de eigen BBTK.

De huidige kandidaat-voorzitter, Rudy De Leeuw, krijgt de volle steun van de bediendenbond. Maar niet onvoorwaardelijk. ,,We gaan ervan uit dat de federale vakbondskoepel zal luisteren naar wat wij in de centrale te zeggen hebben.''

Over het loonoverleg bijvoorbeeld. De Deyn wijst een nationale loonnorm en bijbehorende loonmatiging af. Hij pleit nadrukkelijk voor ,,vrije loononderhandelingen in de sectoren''.

Tegenover de andere centrales kondigt De Deyn een debat aan over ,,nieuwe synergie of samenwerkingsverbanden''. Bijvoorbeeld met de ambtenarenbond ACOD over de contractuele werknemers bij Belgacom. ,,Die herverkaveling moet pragmatische verlopen'', luidt het, ,,vertrekkend van samenwerking in concrete dossiers. Het is niet de bedoeling dat de BBTK iedereen gaat opslorpen.''

Op het congres van de christelijke bediendenbond LBC werd vorige maand eenzelfde strategie uitgetekend. De Deyn erkent trouwens dat de verstandhouding met LBC-topman Ferre Wyckmans ,,uitstekend'' is.

Aan de top van de BBTK zal De Deyn een duo vormen met de Franstalige ondervoorzitster Myriam Delmée. In het vernieuwde federale BBTK-secretariaat is er geen plaats meer voor ancien Carlos Polenus. Eind 2004 was Polenus bijna verkozen als opvolger van de weggelopen ABVV-voorzitster Mia De Vits, maar hij stuitte op een veto van de kleine arbeiderscentrales. Hij wordt nu adviseur bij de internationale vakbondskoepel IVVV.

(jir)