Van studielening naar studiekrediet

Studieleningen en de democratisering van het onderwijs

ALS we de redenering van Roger Blanpain in zijn opiniestuk in deze krant volgen, dan kunnen we niet anders dan besluiten dat het met de kwaliteit van de wetenschap in Vlaanderen slecht gesteld is (,,Van studiebeurs naar studielening'', DS 11 april ).

 Blanpain vertrekt van de vaststelling dat de Europese universiteiten tegenover de Amerikaanse. Die laatste draaien grotendeels op private financiering. En Roger Blanpain ziet een causaal verband. Als ...

Niet te missen