Dhaene (SP.A) vraagt BV's zich uit te spreken voor Olijfboomcoalitie
Foto: bdw
BRUSSEL - Uittredend Europarlementslid Jan Dhaene (nu SP.A, ex-Agalev) roept alle BV's die vóór de verkiezingen Groen! steunden nu op een pleidooi te houden voor een Olijfboomcoalitie. Zij moeten Groen! overtuigen op Vlaams niveau toch niet voor de oppositie te kiezen.

Dhaene is één van de groenen die de afgelopen maanden inging op de roep van de socialisten tot progressieve frontvorming. Hij maakte de overstap naar de SP.A.

Dhaene is naar eigen zeggen teleurgesteld in de beslissing van Groen! om in Vlaanderen voor de oppositie te kiezen. ,,Nu is er eindelijk een kans op een Olijfboomcoalitie in Vlaanderen en de rest van België en onze groene vrienden geven forfait. Dat is bijzonder jammer, want het is een unieke gelegenheid die zich misschien niet meer zo rap zal voordoen'', stelt Dhaene, die op 13 juni niet opnieuw verkozen raakte.

Het uittredend parlementslid zegt het terugplooien van Groen! enigszins te begrijpen, maar benadrukt dat er net nu nood is aan politieke moed om verzuring tegen te gaan. Daarom roept hij de ongeveer 250 bekende Vlamingen die zich vóór de verkiezingen achter de ,,Groen! is nodig''-campagne schaarden op om zich uit te spreken voor een Olijfboomcoalitie.

,,In het parlement zitten volstaat niet. Het is nu alle hens aan dek om het Blok terug te dringen. Vlaanderen is de zwartste vlek op de politieke kaart van Europa'', meent Dhaene, die ook het ACW oproept Groen! op andere gedachten te helpen brengen.