Talent en innovatie kunnen Vlaanderen redden
Talent koesteren, voortdurend innoveren, en internationaal denken en handelen, met die elementen is Vlaanderen te redden.

Dat is althans de mening van de nieuwe voorzitter van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka: Urbain Vandeurzen. En ,,redden'' is in zijn ogen: zorgen dat Vlaanderen opnieuw de toplanden in de wereld bijbeent.

Het zat in die groep. Het is daaruit weggegleden en nog verder aan het wegglijden. En Vandeurzen denkt dat Vlaanderen, als het slim handelt, zonder crisis opnieuw bij die top kan raken.

Hij heeft al vele technologische bedrijven daartoe gebracht zonder crisis, en hoopt dat dit ook met landen zoals Vlaanderen te doen is. Hij realiseert zich dat de meeste landen - de huidige succeslanden Finland en Ierland zijn voorbeelden - maar na een diepe crisis in staat zijn de ingrijpende hervormingen door te voeren die daarvoor nodig zijn. Maar Vlaanderen kan dit zonder crisis, denkt hij, als het in staat is de beslissingen te nemen die nodig zijn.

In de startuiteenzetting die hij gisteren hield voor de pers, vermeldde hij niet uitdrukkelijk dat daarvoor een staatshervorming nodig is. Wat vanzelfsprekend is, moet je niet altijd herhalen, is zijn mening. In zijn tekst staat uitdrukkelijk dat een overheveling van alle economische, fiscale en arbeidsgerichte materies naar de deelstaten noodzakelijk is.

Meer groei en meer jobs in Vlaanderen zijn mogelijk, maar dan moeten we radicaal kiezen voor talentontwikkeling, internationalisering en innovatie, is zijn boodschap. De economie moet een kwart sneller groeien dan nu, en het overheidsbeslag moet 5 procent van het bbp omlaag, rekent hij voor.

Dit vereist dat Vlaanderen, de Vlaamse overheid, het onderwijs en de Vlaamse industrie zich ,,transformeren'', en innovatie tot hun wezenskenmerk gaan maken. ,,Innovatie moet tot onze genen gaan behoren.''

Een aantal Vlaamse bedrijven zijn al goed op weg volgens hem. Zelfs enkele bedrijfssectoren, waaronder de automobielnijverheid. Die richtte met de Vlaamse overheid Flanders Automotive op. Dat doet onder meer grote researchinspanningen om de Vlaamse automobielassemblage aan de top van de wereld te houden. Vandeurzen zit die groep voor.

De sectoren Chemie en Voeding zijn, met ondersteuning van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, ook dat pad aan het opgaan. Er is toekomst voor een voedingsindustrie in Vlaanderen, maar een geheel andere dan degene die we gisteren hadden, is de redenering.

,,Goed zijn is niet goed genoeg meer. Excellent zijn, daar gaat het om'', zegt Vandeurzen.

Om dat te bereiken gaat Voka met eigen middelen een reeks initiatieven nemen en technologiegroepen bijeenbrengen. Maar Urbain Vandeurzen verwacht ook veel van de Vlaamse regering en haar zogenaamd Businessplan dat ze op 11 juli zou lanceren.

Dat moet Vlaanderen in staat stellen zonder crisis de grote sprong voorwaarts te maken. Daarvoor moet Vlaanderen ook mikken op het aantrekken van Aziatische investeerders.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in