Belgacom heeft 90,86% van alle aandelen Telindus in handen, zo'n 32.58.871 stuks. De minimumdrempel die het zichzelf had opgelegd, 75%, is dus gehaald. Inclusief warrants heeft Belgacom slechts 84,3% in handen. Dat komt omdat de warrants onoverdraagbaar waren en dus niet in het bod werden ingebracht. De houders van het gros van de klasse 4-warrants zullen die uitoefenen in oktober 2006.

Doordat er op verwaterde basis geen 90% van de effecten is ingebracht in het bod, komt er geen heropenstelling maar moet Belgacom een nieuw bod lanceren en dus een nieuw dossier indienen bij de toezichthouder van de financiële markten, de CBFA. Dat nieuwe bod zal tegen dezelfde voorwaarden lopen als het voorbije bod. Vandaag geeft de top van Belgacom en Telindus toelichting bij de overname.

(pdd)