FAQ

-  Wat is consumptie?
-  2. Waarom consumeren we steeds meer?
-  Is de consument belangrijk in het economische proces?1.

Wat is consumptie?

Het woord ,,consumptie'' heeft twee betekenissen. De eerste slaat op een handeling en betekent ,,het opeten'' of ,,het opdrinken''. Je kunt bijvoorbeeld spreken over de consumptie van een glas bier. De tweede betekenis is die waar het in deze brochure over gaat: de economische betekenis. In dat geval betekent consumptie het besteden van het inkomen aan goederen en diensten. Zodra je iets koopt, ben je bezig met consumptie. Het geld dat je spaart of belegt, wordt niet aan consumptie uitgegeven. Het geld dat je uitgeeft aan een huis, een auto, een etentje in een restaurant of aan een paar sokken wel. Private consumptie is goed voor ongeveer de helft van onze economie. De andere helft komt van de export.

2. Waarom consumeren we steeds meer?

Economische groei is inherent aan ons kapitalistische economische systeem. Bedrijven streven ernaar hun winst elk jaar te laten groeien. Door die groei neemt de totale welvaart in ons land toe, waardoor consumenten steeds meer geld beschikbaar hebben. De laatste jaren is de Belg bovendien minder dan vroeger geneigd te sparen, zodat er steeds meer wordt uitgegeven. Dat zorgt voor een steeds hoger welvaartspeil en levenscomfort.3.

Is de consument belangrijk in het economische proces?

Ja. Als de consumenten beslissen om minder geld uit te geven aan goederen en diensten, zitten we met een economisch probleem. Daarom meet de Nationale Bank elke maand hoe het met het vertrouwen van de consument is gesteld. Dat cijfer wordt beschouwd als een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van de economie. Dat aarzelende consumenten een rem zetten op de economische ontwikkelingen, is de afgelopen jaren gebleken in Duitsland. De werkloosheid liep er hoog op, evenals het begrotingstekort van de regering.