Marc Verwilghen
Foto: © MARC HERREMANS -VUM


minister van Economie (VLD) Hoewel Freya Van den Bossche minister van Consumentenzaken is, heeft Verwilghen misschien wel meer invloed op het leven van de consument. Onder zijn bevoegdheid vallen immers heel wat economische wetten die de consument rechtstreeks aangaan, zoals de wet op de handelspraktijken en die op het consumentenkrediet. Ook de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, die beter bekendstaat onder zijn oude naam Economische Inspectie, valt onder Verwilghens bevoegdheid. Die dienst gaat na of winkelbedrijven zich houden aan de wettelijke verplichtingen inzake prijsaanduidingen en aan de regelgeving rond de koopjesperiode.