Ivo Mechels
Foto: © BELGA


woordvoerder Test-Aankoop Als het ,,gezicht'' van de grootste consumentenorganisatie van het land wordt Ivo Mechels door de Belgische consument gezien als de verdediger bij uitstek van zijn belangen. Telkens als Test-Aankoop een kritisch rapport publiceert over een misstand, legt Mechels op de beeldbuis en in de kranten uit wat er precies mis is. De organisatie kan zelden of nooit betrapt worden op onnodige paniekzaaierij of ongefundeerde oordelen. Of het nu om de transparantie van slotenmakerstarieven gaat, de wettelijkheid van kredietverstrekking per sms of het suikergehalte in onze voeding - Test Aankoop staat paraat om verkeerde praktijken aan te kaak te stellen.