Emiel Goelen


televisiemaker Emiel Goelen heeft jarenlang het programma Op de koop toe gepresenteerd. Daarin werd hij geacht consumentenproducten en -diensten kritisch door te lichten. In 1997 werd Goelen geschorst en daarna ontslagen omdat beweerd werd dat hij in ruil voor kortingen of gunsten bepaalde bedrijven minder kritisch zou hebben benaderd. Het kwam tot een felle juridische strijd die tot aan de Raad van State werd uitgevochten. Niet lang na de schorsing stopte de VRT met Op de koop toe . Uiteindelijk kwam de VRT met Goelen overeen dat zijn ontslag werd ingetrokken, maar dat hij niet zou terugkeren op het scherm.