Robert Geurts
voorzitter Raad voor het Verbruik De Raad voor het Verbruik geeft de ministers van Consumentenzaken en Economie advies over allerlei aangelegenheden die de consumenten aangaan. Veertien leden van de raad vertegenwoordigen de consumenten, tien leden vertegenwoordigen het bedrijfsleven, vier leden de middenstand, twee de landbouw en één de detailhandel. Voorzitter Geurts is een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Economie. Vorig jaar bracht de raad zestien adviezen uit, variërend van een advies over de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies tot een advies over de wet op de kosteloze borgtocht.