,,We werken aan meer sociale kavels''

De kloof tussen politiek en de dorpsstraat? 86 procent van de ondervraagde Heistenaars - net geen negen op tien - vindt betaalbaar wonen een belangrijk thema.

Twee op vijf vindt dat het bestuur dit slecht aanpakt. ,,Maar'', zegt CD&V-lijsttrekker Luc Vleugels en bijgevolg kandidaat-burgemeester ,,in de praktijk heeft een bestuur niet veel instrumenten in handen om wonen betaalbaar te maken ...