De komma

Is de komma correct in de zin: ,,In het kader van onze samenwerking, kunnen de leden van beide verenigingen gratis aan de sportactiviteiten deelnemen''?

Nee, er mag in deze zin geen komma staan. Als het eerste zinsdeel niet de vorm van een bijzin heeft, komt er bij zinnen met inversie geen komma tussen het eerste zinsdeel en de persoonsvorm. Sommigen ...

Niet te missen