LUXEMBURG - De Europese Commissie gaat een voorstel uitwerken over de invoering van een ,,vrijwillige toeslag'' van1 tot 3euro op vliegtickets. De opbrengst is bestemd voor ontwikkelingshulp. De taks komt in de plaats van de kerosine- en de Tobintaks, die afgevoerd zijn.

HET systeem van een ,,vrijwillige toeslag'' komt erop neer dat vliegtuigreizigers binnen de Unie in principe een toeslag van één tot drie euro zouden betalen op hun ticket, tenzij ze dat weigeren. Een Europese richtlijn zou de lidstaten de mogelijkheid geven om zo'n systeem aan de vliegtuigmaatschappijen op te leggen bij de verkoop van hun tickets.

Met de opbrengst van de heffing kan een internationale ,,faciliteit'' (lening) gefinancierd worden om projecten te betalen voor opvoeding en onderwijs, watervoorziening en vaccinaties tegen ziektes, vooral in Afrika. De eerder voorgestelde kerosinetaks en de zogenaamde Tobin-heffing op internationale wisseltransacties zijn definitief van de baan. Over een schuldverlichting zijn de EU-landen het nog niet eens.

De Belgische minister van Financiën Didier Reynders, die het idee genegen is, sprak afgelopen weekend in Luxemburg over een mogelijke heffing van 1 tot 2 euro. Zijn Franse collega Thierry Breton ging tot 3 euro. Volgens een intern document van de Europese Commissie kan een taks op vliegtickets van 10 euro voor vluchten binnen de Unie en 30 euro voor vluchten buiten de EU-grenzen 6 miljard euro per jaar opbrengen. Eerder hebben de Franse president Jacques Chirac en de Duitse kanselier Gerhard Schröder zo'n voorstel gedaan.

Volgens EU-voorzitter Jean-Claude Juncker is er een akkoord onder de ministers van Financiën om zo'n systeem van vrijwillige heffing uit te werken. Dat vermijdt in de Unie eindeloze palavers over een nieuwe ,,taks'' waarvoor unanimiteit nodig is. De perifere EU-landen en Oostenrijk zijn tegen een verplichte heffing. Frankrijk en België willen met een groep van een zestal landen meteen starten, en gaan er van uit dat andere landen volgen.

De EU wil het systeem aanbieden op de Millenniumconferentie over Ontwikkeling van de VN die in september van dit jaar plaatsvindt. Daar zal een stand van zaken opgemaakt worden van de realisatie van de doelstelling om tegen 2015 0,7% van het bnp aan officiële ontwikkelingshulp te besteden. De Europese Commissie stelde tussentijdse doelstellingen voor van 0,56% in 2010 voor de EU-25, met 0,51% gemiddeld voor de oude EU-15 en 0,17% voor de tien nieuwkomers. Sommige EU-landen die al boven de doelstelling van 0,7% zitten, zouden zich engageren om hun bestedingen op peil te houden. Wegens zijn grote begrotingstekort heeft Duitsland moeite met dat engagement.