Vier op de tien spoormannen weldra met pensioen
Foto: vum
Gedaan met afslankingen. Uit het ontwerp van ondernemingsplan voor de periode 2006-2007 blijkt dat de komende tien jaar veertig procent van het personeel bij de NMBS-Groep het bedrijf verlaat. Tel daar vijf jaar bij en het personeelsbestand neemt nog eens met een kwart af.
De NMBS werd midden de jaren zeventig door de overheid gebruikt om werknemers te plaatsen die anders in de werkloosheid zouden belanden. Op een bepaald ogenblik telde het overheidsbedrijf 68.000 werknemers.

Aanwerven is nu opnieuw de boodschap als de NMBS-Groep de komende jaren nog treinen wil laten rijden. ,,Ik vraag mij nog altijd af welke zotte consultant hier twee jaar geleden is komen zeggen dat bij de NMBS-Groep drieduizend man moet afvloeien'', zei Jannie Haek, de gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding, eind vorig jaar nog. De topman garandeert in het ondernemingsplan dat de 38.000 werknemers, samen goed voor 36.586 voltijdse banen, zich geen zorgen moeten maken over hun job. Volgens de plannen zou het personeelsaantal tegen 2008 zelfs aangroeien tot 36.696 voltijdse banen. ,,De organisatie heeft nood aan enige rust en stabiliteit van het personeelsaantal'', staat dan ook in het plan.

Toch is Michel Bovy van de christelijke spoorbond niet te spreken over het ontwerp van ondernemingsplan. In een open brief aan Haek zegt hij: ,,Wat uw garantie van tewerkstelling betreft, vastgesteld op 38.000 eenheden, lijkt ons dit zonder waarde.'' Volgens Bovy telt de NMBS bij die 38.000 personeelsleden ook de werknemers die naar elders gedetacheerd zijn, zoals de NMBS-leden die in bepaalde gemeentehuizen helpen met de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten. ,,De NMBS telt ongeveer 1.000 gedetacheerde werknemers.''

In de brief legt Bovy ook een aantal eisen op tafel. ,,We willen dat bovenop de index de koopkracht van het spoorwegpersoneel met 1,5 procent stijgt.'' Hij pleit niet voor een lineaire verhoging, maar voor een hospitalisatieverzekering en extra aandacht voor de werknemers die op abnormale uren werken. ,,Dat het zo moeilijk is om treinbestuurders en conducteurs te vinden, heeft ook te maken met hun verloning'', aldus Bovy. De socialistische spoorbond geeft voorlopig geen kritiek op de plannen.

In het ondernemingsplan staat voorts te lezen dat de NMBS tegen 2012 mikt op 220 miljoen reizigers op haar binnenlands net. Dit jaar vervoerde de spoorwegmaatschappij er ongeveer 172 miljoen. De NMBS denkt die groei vooral te realiseren bij de pendelaars.

Winst zit er de komende jaren nog niet in voor de spoorgroep. Het afgelopen jaar zou ze 192 miljoen euro verlies geleden hebben. Tegen 2007 zou dat verlies wel ingedijkt kunnen worden tot 63,2 miljoen.

De schulden nemen de komende twee jaar wel opnieuw met een miljard euro toe. De totale schuld zou tegen eind 2007 3,2 miljard bedragen.