BRUSSEL - De Post telt sinds begin dit jaar 1.250 voltijdse postmannen minder. Die konden afvloeien dankzij de geleidelijke invoering van de verbeteringsprogramma's zoals Georoute en Poststation.



DE hervormingen bij De Post beginnen stilaan op snelheid te komen. Dat bleek ook uit de halfjaarcijfers die het overheidsbedrijf vrijdag gepubliceerd heeft. De groep boekte tijdens de eerste jaarhelft een nettowinst van 88,8 miljoen euro tegenover 29,7 miljoen euro een jaar eerder.

De Post slaagde er niet alleen in om haar inkomsten te verhogen met 5,6 procent, maar kon ook de kosten drukken. Die namen met 0,7 procent af. Die kostendaling is vooral te danken aan de afvloeiing van 1.250 voltijdse postmannen sinds begin dit jaar. De Post wil dit jaar 2.130 voltijdse banen schrappen. In 2003 gingen al 979 voltijdse banen verloren. De Post telt op dit ogenblik nog 37.500 voltijdse banen. De ambitie is om het tegen 2007 met circa 8.500 postmannen minder te doen.

Dat kon dankzij de verdere uitvoering van de verbeteringsprogramma's zoals Georoute, het computersysteem dat de nieuwe postrondes uittekent, en Poststation, het systeem dat het werk aan de loketten efficiënter moet laten verlopen.

Het gaat om natuurlijke afvloeiingen. Postmannen kunnen op de leeftijd van 56 jaar al met brugpensioen. Een verlenging van die maatregel staat dit najaar op de agenda van de cao-onderhandelingen, net als de inkorting van de werkweek van 38 naar 36 uur. Die kortere werkweek werd in 2000 aan de postmannen beloofd tegen het einde van het jaar, maar daar is nog niets van in huis gekomen.

Ook de NMBS werkt aan een flinke personeelsafslanking en ook die zit op schema. Het bedrijf wil tegen het einde van volgend jaar 3.000 werknemers minder. Intussen hebben al 1.442 werknemers voor de financieel voordelige uitstapregeling gekozen waarover in het voorjaar een akkoord werd bereikt. Laaggeschoolde spoormannen kunnen al op 55 jaar met brugpensioen. De groep van 1.442 komt bovenop de ongeveer 1.000 mensen die jaarlijks bij de NMBS op de normale leeftijd met pensioen gaan of van werk veranderen.