BRUSSEL - De Belgische uitzendgroep Solvus is er na een zware afslankingsoperatie en twee verliesjaren in geslaagd uit de rode cijfers te geraken. In het eerste semester was Solvus goed voor een bescheiden winst van 2,7miljoen euro. Een volgehouden kostenbeheersing en de forse conjunctuurverbetering op de uitzendmarkt geven CEO Alain Dehaze uitzicht op een ,,doorgedreven, winstgevende omzetgroei''.

DEHAZE kreeg eind 2002 de opdracht om de rendabiliteit van de Solvus-groep, met Creyf's Interim als belangrijkste merknaam, op te krikken. Hij voerde een kostenreductieplan door, met inbegrip van de verkoop van verlieslatende activiteiten zoals het Nederlandse Schoevers Bedrijfsopleidingen en de Belgische IT-dochter Bureau van Dijk. Dehaze beloofde tegen eind 2004 uit de rode cijfers te geraken.

Gecumuleerd over de twee voorbije jaren maakte Solvus 100 miljoen verlies, maar dit jaar is er merkelijk beterschap. In de eerste jaarhelft van 2004 was een groepsomzet van 684 miljoen euro goed voor een operationeel bedrijfsresultaat (ebita) van 11 miljoen en een nettoresultaat voor afschrijving van de consolidatiegoodwill van 2,7 miljoen; met inbegrip van de laatste afschrijving van goodwill op de verkochte bedrijfsonderdelen was er een groepsverlies van 5,4 miljoen.

De kosten liggen nu 30 miljoen lager dan vorig jaar, en zelfs 100 miljoen lager dan in 2002, toen Dehaze aan het commando kwam. Die operatie is goed voor een productiviteitsstijging met ruim 9 procent.

In acht van de tien Europese landen waar de Belgische uitzend- en hr-groep actief is, wordt weer winst gemaakt. Dat is alleen in Duitsland en Zwitserland nog niet het geval, maar ook daar is de trend uit het tweede kwartaal positief.

De Belgische cijfers voor het eerste semester waren uitstekend, met een omzetstijging van 9 procent. Uitblinkers waren de gespecialiseerde afdeling Financial Forces en het vlaggenschip zelf, Creyf's Interim, dat in het tweede kwartaal een omzetstijging op jaarbasis van 15 procent liet optekenen. ,,Op de Belgische uitzendmarkt is het conjunctuurherstel sneller doorgebroken dan in de buurlanden'', aldus Dehaze.

De thuismarkt, België, is met een omzet van 180 miljoen euro goed voor de tweede plaats in de Solvus-groep, na Frankrijk (198) en net voor Nederland (177). De hoogste groeipercentages worden echter behaald in Spanje en Polen.

Dehaze wil dat de conjunctuuropleving en de te verwachten omzetstijging tot meer winst leiden. De toenemende vraag bij bedrijven naar uitzendkrachten moet de relatief lage winstmarges omhoogduwen. Voor het Solvus-management komt het er in de komende maanden op aan de focus te verleggen van crisisbeheer naar een voorzichtig-expansief ondernemerschap. Maar grote investerings- of uitbreidingsplannen zijn er niet. ,,Daarvoor hebben we geen oorlogskas.'' Alleszins is de politiek van desinvesteringen ,,afgesloten''.

(jir)