BRUSSEL - De Post heeft tijdens de eerste zes maanden van het jaar een geconsolideerde nettowinst geboekt van 88,8 miljoen euro. Tijdens dezelfde periode vorig jaar bleef die winst nog steken op 29,7 miljoen. Het overheidsbedrijf blijft ervan uitgaan dat het dit jaar kan afsluiten met een resultaat in evenwicht.

De betere resultaten van De Post waren vooral te danken aan een mooie vooruitgang van de bedrijfsopbrengsten. Die gingen met 5,6 procent vooruit tot 1,072 miljard euro. Die vooruitgang werd voornamelijk opgetekend in de segmenten waar de markt nu al openligt voor de concurrentie zoals de internationale briefwisseling, de verzending van pakjes en het huis aan huis bestellen van geadresseerd drukwerk. De structurele daling van de brievenpost viel bovendien lager uit dan verwacht.

Maar daarnaast slaagde het bedrijf er ook in om de bedrijfskosten wat te drukken. De kosten namen met 0,7 procent af, tot 993,9 miljoen euro. De verbeteringsprogramma's, zoals Georoute en Poststation, werpen stilaan hun vruchten af.

De combinatie van de gestegen inkomsten en de lichte daling van de kosten leidde tot een bedrijfsresultaat van 78,2 miljoen euro tegenover 14,1 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. Netto maakte de groep een winstsprong van 29,7 miljoen euro naar 88,8 miljoen. De Post nv zette een nettoresultaat van 91,4 miljoen euro neer.

Toch blijft De Post voorzichtig en mikt ze voor dit jaar op een resultaat in evenwicht. De zomermaanden zijn traditioneel zeer zwak voor het bedrijf. Bovendien moet het overheidsbedrijf rekening houden met onzekere factoren zoals de verdere uitvoering van de verbeteringsprogramma's en de cao-onderhandelingen van het najaar. De Post blijft bij haar doelstelling om haar dochters volgend jaar winstgevend te maken.

De Post zal met Fortis Bank en de Bank van de Post bekijken hoe de drie kunnen samenwerken om bank- en verzekeringsproducten te verdelen. De Bank van de Post is een joint venture van De Post en Fortis. Tot einde februari verdeelt De Post nog verzekeringsproducten van de Verzekering van de Post, tot voor kort een joint venture tussen De Post en Axa. Axa nam in de lente echter de Verzekering van de Post helemaal in handen. Vanaf februari verdeelt De Post geen verzekeringen meer van de Verzekering van de Post.

Bladzijde 1: