OLYMPIA ANTIEK. Domme trainers, eigenwijze jury

Al in de antieke oudheid begeleidden trainers de atleten naar de Olympische Spelen. Rijke sportlui hielden er een privé-coach op na, minder begoeden kregen er een toegewezen van de stad Olympia. Trainers lieten zich immers naar verhouding betalen.

In 300 voor Christus vroeg ene Therippides bijvoorbeeld honderd drachmen voor een cursus, vier maanden loon voor een arbeider zowat. Wat ze daarvoor in de plaats stelden, had soms weinig om het lijf ...