BRUSSEL - Minister van Defensie André Flahaut heeft vandaag aan een gespecialiseerde divisie van de generale staf van Defensie een rapport gevraagd over de chef van het Brandwondencentrum van het militair hospitaal.

,,Ik vraag dat de medisch-technische en deontologische divisie van de sub-sectie Welzijn van de generale staf van Defensie" binnen de twee weken een rapport maakt over de zaak rond luitenant-kolonel Jean Pirson.

,,Ik wil niet dat men iemand kruisigt zonder medische elementen", zei de minister tijdens een ontmoeting met enkele journalisten.

Minister Flahaut benadrukte dat dokter Pirson, één van de weinige artsen die voltijds voor het leger werkt, voorlopig in functie blijft, behalve indien hij beslist een stap terug te zetten in afwachting van het rapport over de kwestie. "Er is in elk geval een adjunct" en "ik bescherm niemand", zo reageerde de minister op beschuldigingen van politieke benoemingen.

Flahaut legde uit dat hij van het brandwondencentrum een Belgisch en Europees modelcentrum wou maken en dat Pirson de enige officier was die hem een "ontwikkelingsplan" had voorgelegd. Zijn collega’s, die deeltijds voor het militair hospitaal werken, hadden het aanbod om het brandwondencentrum te leiden, om allerlei redenen afgewezen, aldus nog de minister, die vergezeld was van generaal August Van Daele, de chef van Defensie. De meeste artsen van het brandwondencentrum verwijten Pirson zijn gedrag ten aanzien van zijn medewerkers, alsook medische fouten. De meerderheid vroeg een overplaatsing aan.

Tijdens de persontmoeting verdedigde Flahaut ook zijn beslissingen inzake de Muziekkapel der Gidsen en de ontbinding van de staf van de paracommandobrigade. Wat de leiding over muziekkapel betreft, zei hij dat hij gekozen had voor "het enige project dat ingediend werd". Het kwam van drie onderofficieren die nu samen de leiding hebben over het honderdtal militaire muzikanten. Een aantal militairen zei eerder dat de benoeming van het trio onwettelijk en onaanvaardbaar was en ook parlementsleden wezen erop dat de Muziekkapel volgens de wet door een officier geleid moet worden.

Ten slotte herhaalde Flahaut dat er "altijd paracommando’s zullen zijn", ook al wordt de staf van de brigade binnenkort ontbonden. De "rekrutering, training, het specifieke materieel en de bataljons" van de para’s blijven behouden, verzekerde de minister.