3i betaalt 10 miljoen voor ABX
Foto: © Photo News
De Britse investeringsgroep 3i gaat 80 miljoen euro steken in ABX. De NMBS zou ongeveer tien miljoen euro opstrijken voor de verkoop van haar logistieke dochter. Het samenkopen van ABX kostte 1,2 miljard euro.DE onderhandelingen over de overname van ABX door de Britse investeringsgroep 3i lopen op hun laatste benen. Het overnameproces moet voor het einde van de zomer afgerond zijn.

3i zou volgens Le Soir in totaal 80 miljoen euro willen investeren in ABX. Dat bedrag werd door onze bronnen bevestigd. Dat is niet de prijs die de NMBS zal opstrijken voor de verkoop van haar logistieke dochter. Die zou naar verluidt ongeveer tien miljoen euro bedragen. De ondernemingswaarde van ABX wordt geraamd op ongeveer 300 miljoen euro (DS 7 december) . Na aftrek van de schulden ten belope van 250 miljoen euro en een stuk van de NMBS-garanties die 3i overneemt, blijft er nog een tiental miljoen euro over voor de aandelen zelf.

Bij de goedkeuring van het financiële herstructureringsplan door de Europese Commissie, op 7 december vorig jaar, was een van de voorwaarden dat de groep over een voldoende stevige financiële structuur moest beschikken om haar leefbaarheid te garanderen. De Commissie raamde die maatregelen op 296,6 miljoen euro. De 176 miljoen euro die de NMBS als extra kapitaal na goedkeuring van de Commissie in ABX stopte, vormt het belangrijkste deel van die som. Daarnaast komt de investering van 3i en ongeveer 40 tot 50 miljoen euro van ABX zelf. Dat geld is onder meer afkomstig van de vermindering van het werkkapitaal en de verkoop van dochterondernemingen. Aan de andere kant zou de NMBS zich garant moeten stellen voor een bedrag van 110 miljoen euro voor onder meer mogelijke milieuschade, onverwachte belastingfacturen of tegenvallers in rechtszaken.

Sinds Laurent Levaux in maart 2003 bij ABX aantrad, heeft de logistieke groep een hele transformatie doorgemaakt. Levaux werd door de toenmalige spoorbaas Karel Vinck weggeplukt bij CMI, een internationale engineeringgroep die hij opnieuw rendabel maakte. Tijdens zijn bewind werd afstand genomen van het binnenlands vervoer over de weg. Alleen in België - waar ABX de nummer 1 is - en Italië is ABX nog actief op die markt. De focus ligt op het internationaal vervoer over de weg, maar nog meer op het internationale transport over zee en in de lucht. Die laatste activiteit zou tegen midden 2007 goed zijn voor ongeveer tweederde van de omzet. Die omzet is door desinvesteringen gezakt van 2,9 miljard euro in 2002 tegen ongeveer 2,4 miljard euro tegen het eind van dit jaar. Operationeel is ABX al uit de rode cijfers, maar netto wordt nog verlies gemaakt.

Levaux, financieel directeur Kris Geysels en twee topmanagers uit Italië en Duitsland zullen investeren in de groep. 3i probeert het huidige management op die manier aan zich te binden zoals wel meer gebeurt bij dergelijke deals. In de overeenkomst met 3i is opgenomen dat de hoofdzetel nog ten minste vier jaar in ons land blijft.

ABX werd op het einde van de jaren negentig bij elkaar gekocht door de toenmalige spoorbaas Etienne Schouppe, maar die slaagde er niet in om de groep rendabel te maken. De verkoop voor eind 2007 was een voorwaarde voor de Europese Commissie om haar fiat te geven over het geld dat de NMBS in de groep stopte. Als de Europese Commissie de herstructurering van de ABX door de NMBS had afgekeurd, was ABX Duitsland waarschijnlijk failliet gegaan, wat de NMBS met een extra factuur van een half miljard tot een miljard euro zou opgezadeld hebben. Het samenkopen van ABX heeft de NMBS nu al 1,2 miljard euro gekost. De NMBS heeft ook nog voor 206 miljoen euro engagementen opgenomen voor ABX, maar die zouden na de verkoop wegvallen. De NMBS noch ABX wilden gisteren reageren omdat het verkoopproces dat nog loopt.