Sinds 1januari is in Europa een set van nieuwe boekhoudnormen van kracht geworden. Meer transparantie moet leiden tot duidelijker informatie aan de beleggers. ,,Bedrijven moeten met de billen bloot.''

DE Financial Times spreekt over ,,het Y2K van de boekhouding''. KBC Asset Management rept over ,,veruit de belangrijkste verandering ooit in de Europese boekhoudregels''. PricewaterhouseCoopers heeft het over ,,een belangrijke uitdaging voor de financiële markten''. Wanneer het over IFRS gaat, worden grote woorden niet geschuwd. Sinds 1 januari van dit jaar is boekhouden niet meer hetzelfde, lijkt het wel. De nieuwe Europese set boekhoudregels zorgt voor verhoogde werkdruk en nervositeit bij zowel financiële directeurs, analisten als grote investeerders. De nieuwe normen moeten ervoor zorgen dat de resultaten van bedrijven op een eerlijker manier worden weergegeven en onderling beter vergelijkbaar zijn. En dat heeft heel wat voeten in de aarde.

Toch hebben we tot nu toe nog niet zo heel veel vernomen over IFRS en de concrete impact ervan. De nieuwe normen deden vooral in financiële kringen veel stof opwaaien. Achter de schermen werd er de afgelopen jaren hard gewerkt aan de opstelling, goedkeuring en implementatie ervan. Maar 2005 wordt het jaar van de waarheid: binnenkort zullen we de concrete effecten van IFRS zien opduiken in de kwartaalresultaten van zevenduizend beursgenoteerde bedrijven in Europa. En dat die effecten niet te onderschatten zullen zijn, staat nu al vast. Dat er heel wat uitleg nodig is om misverstanden te vermijden eveneens.

Want door de nieuwe regels kunnen de balans en de resultatenrekening van een onderneming er opeens heel anders uit komen te zien, zonder dat er in de dagelijkse business van het bedrijf in kwestie veel veranderd is. Norm IAS 38 schrijft bijvoorbeeld voor dat ontwikkelingskosten niet als uitgaven geboekt mogen worden, maar als immaterieel actief op de balans moeten verschijnen. Voor bedrijven die veel aan ontwikkeling doen, zoals autofabrikanten en farma-ondernemingen, betekent dat een stijging van de winst. Er vallen immers kosten weg uit de resultatenrekening. IAS 19 heeft dan weer betrekking op de pensioenvoorzieningen. Doordat de norm uitgaat van toekomstige gegevens over bijvoorbeeld loonontwikkeling, kan IFRS tot een verhoging van de pensioenverplichtingen leiden.

De ondernemingen zullen dit alles goed moet uitleggen om te voorkomen dat de schommelingen tot misverstanden leiden. ,,Een goede communicatie zal cruciaal zijn'', aldus KBC Asset Management in een rapport over de impact van IFRS. In het komende jaar zal moeten blijken in hoeverre dat lukt.

www.iasb.org

www.pwc.com/ifrs