De distributieketen Colruyt liet deze week bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten zien welke effecten IFRS op de resultaten heeft. Die hadden betrekking op 2004, en waren dus nog gewoon in Belgian GAAP opgesteld. Maar Colruyt lichtte wel toe hoe ze eruit zouden hebben gezien als de IFRS-normen waren gebruikt. Dan zou de winst 4,7 miljoen euro lager hebben gelegen.

Een eerste element heeft betrekking op de goodwillafschrijving. Volgens IFRS wordt goodwill niet meer afgeschreven. In plaats daarvan moet elk jaar worden nagegaan of de goodwill in overeenstemming is met de toekomstige winsten ( impairment test ). Het gevolg is dat de afschrijvingen uit de resultatenrekening verdwijnen. Dat geeft een effect van plus 5 miljoen euro.

Een tweede element gaat over de winstparticipatie die Colruyt uitkeert. Toen Colruyt die participatie introduceerde, werd met de commissie boekhoudnormen afgesproken om deze post in de winstverdeling op te nemen. IFRS heeft daar een einde aan gemaakt. Voortaan moet de participatie als personeelskost geboekt worden. Een negatief effect van 6 miljoen euro.

Ten derde moet Colruyt belastinglatenties boeken. Onder Belgian GAAP hoefde dat niet, maar volgens de IFRS-normen moet voortaan rekening gehouden worden met mogelijke toekomstige belastingen. Er zijn actieve latenties (vorderingen) en passieve latenties (verplichtingen). In de onderhavige periode hadden de passieve latenties bij Colruyt de overhand. Dat betekent een negatief effect van 4 miljoen euro.

(rmg)