LONDEN - De Amerikaanse president George W. Bush heeft in een televisie-interview toegegeven dat de G8 zich over de klimaatsverandering zal moeten buigen maar hij wijst vooraf elke overeenkomst die lijkt op het Kyoto-protocol af.

Bush waarschuwde dat het Amerikaanse antwoord ,,nee'' zal zijn als het actieplan van de G8 lijkt op het Kyoto-protocol. ,,Het Kyoto-protocol zou onze economie vernield hebben'', verklaarde de Amerikaanse president. Hij weigert vooraf iedere oplossing die een vermindering oplegt van het uitstootcijfer van broeikasgassen per land.

De Amerikaanse president geeft toe dat de klimaatsverandering een belangrijk probleem is op lange termijn dat moet aangepakt worden. George W. Bush is van mening dat investeren in nieuwe technologieën de beste manier is om op het probleem te reageren.

Het interview, op minder dan 72 uur van de start van de G8-top in het Schotse Gleneagles, werd afgenomen door de Britse tv-zender ITV en zal vanavond worden uitgezonden.