Stad Tongeren wil erosie en modderstromen indijken

TONGEREN - De stad Tongeren drijft de strijd tegen de bodemerosie op. Het schepencollege nodigt de inwoners van door modderstromen geteisterde gebieden uit voor een infovergadering. Het studiebureau Soresma moet een strategie uitstippelen om de woonkernen te beschermen en de erosie tegen te gaan.

Tongeren ligt in een reliëfrijk agrarisch gebied, met veel akkers op hellingen en heuvelruggen. Het bouwland is niet altijd bestand tegen overvloedige regenval, die waterstromen op gang brengt en akkergrond ...