BRUSSEL - Umicore splitst zijn koperafdeling af. De activiteiten zullen onder de naam Cumerio apart op de beurs genoteerd worden. De koperproductie stemt niet langer overeen met de strategie van Umicore om zich vooral toe te leggen op gespecialiseerde materialen.

DE afsplitsing vormt het voorlopige sluitstuk van de transformatie die Umicore de laatste jaren heeft ondergaan. De nadruk is steeds meer komen te liggen op gespecialiseerde en zeldzame metalen die als grondstof dienen voor hoogtechnologische toepassingen. Een traditionele activiteit als koperraffinage past minder goed bij het innovatieve en technologische kleedje waarin Umicore zichzelf heeft gestoken. Ook al omdat het een bezigheid met een heel ander rendement is. Terwijl het kapitaal dat in de afdeling ,,advanced materials'' is geïnvesteerd een rendement oplevert van 23,6 procent, is dat voor de koperafdeling maar 4,1 procent.

Dat betekent niet dat de koperafdeling in slechte conditie zou zijn. Integendeel. De koperactiviteiten hebben de laatste jaren juist een succesvolle ommekeer gekend. Dankzij een zwaar investeringsprogramma behoren de productie-eenheden van (nu nog) Umicore tot de best presterende van Europa. ,,Na deze ommekeer is de koperafdeling nu sterk genoeg om haar eigen lot te bepalen'', zei gedelegeerd bestuurder Thomas Leysen van Umicore gisteren. Hij denkt dat Cumerio, zoals de verzelfstandigde afdeling zal gaan heten, goed gepositioneerd is om de concurrentie aan te gaan met andere Europese koperproducenten. Met de afsplitsing geeft Umicore zijn aandeelhouders de kans om zelf te beslissen of ze in de koperactiviteiten willen blijven beleggen. Zij krijgen voor elk Umicore-aandeel één Cumerio-aandeel. Leysen denkt de aandeelhouders op die manier meer waarde te kunnen bieden dan bij een verkoop of fusie van de koperactiviteiten.

De koperafdeling is goed voor 11 procent van de inkomsten van Umicore, 6 procent van de courante winst en 14 procent van het personeel. Analisten schatten de waarde ervan op 353 miljoen euro. Cumerio zal 1.554 mensen in dienst hebben, van wie 494 in Olen. Gedelegeerd bestuurder wordt Luc Delagaye, die al acht jaar voor de koperafdeling werkt en eerder bij Bekaert actief was. Cumerio is een anagram van Umicore, met de nadruk op Cu, het chemische symbool voor koper.

Analisten reageerden positief op de afsplitsing van de koperdivisie. Cumerio zal kunnen profiteren van de stijging van de koperverwerkingsprijzen. Toch moest het aandeel Umicore gisteren achteruit. Het sloot 2,5 procent lager op 77,45 euro.

(rmg)