NEDERLANDS

- Guy Block e.a., ENERGIECODEX. Brussel, Bruylant, 2003. Een bundeling van alle belangrijke wetteksten inzake elektriciteit en gas van ons land tot en met 1 juni 2003.
- Europese Commissie, MEER DOEN MET MINDER, GROENBOEK VAN ENERGIE-EFFICIENTIE. Luxemburg, Europese Gemeenschappen, 2005. Geeft een beknopt maar toch volledig overzicht over het energieverbruik en energie-efficiëntie in alle sectoren van het economische leven.
- VIWTA, KERNENERGIE EN MAATSCHAPPELIJK DEBAT. Brussel, Vlaamse Gemeenschap, 2005. Zeer uitgebreid en volledig overzicht over kernenergie in België. Van het prille begin tot de meest recente discussie rond de Belgische kernuitstap. Kwam onder meer tot stand na een hele reeks gesprekken met hoofdrolspelers.
- VIWTA, IS ER PLAATS VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE IN VLAANDEREN. Brussel, Vlaamse Gemeenschap, 2005. Vlaanderen wil tegen 2010 een deel van de primaire energie uit hernieuwbare bronnen produceren. Deze studie geeft een zicht op het potentieel van deze energiebronnen.

ENGELSTALIG

- BP, PUTTING ENERGY IN THE SPOTLIGHT . Londen, BP, 2005. Het jongste statistische jaarboek (2005) over energie.
- Paul Roberts, THE END OF OIL: THE DECLINE OF THE PETROLEUM ECONOMY AND THE RISE OF A NEW ENERGY ORDER . Londen, Bloomsbury, 2004. Over de noodzaak om onze economie in snel tempo om te schakelen naar een milieuvriendelijker energieverbruik.
- Matthew Simmons, TWILIGHT IN THE DESERT. New York, John Wiley & Sons, 2005. Matthew Simmons is een olie-expert die zich gebogen heeft over de vraag hoe groot de oliereserves zijn van 's werelds grootste olieproducent Saudi-Arabië. Hij komt tot de verontrustende conclusie dat die reserves heel wat kleiner zijn dan de Saudi's beweren.