FAQ

-  Wat is hernieuwbare energie?
-  Wat is het Kyoto-protocol?
-  Hoeveel bevat een vat ruwe olie?1.

Wat is hernieuwbare energie?

Dat is elektriciteit die opgewekt wordt door gebruik te maken van energiebronnen die zichzelf op natuurlijke wijze weer aanvullen. Die bronnen zijn onder meer wind, zon, aardwarmte, sommige waterkrachtbronnen en biomassa. Deze energiebronnen wegen minder zwaar op het milieu dan de klassieke elektriciteitsproductie waarbij vooral olie, steenkool en aardgas wordt verbrand. Vandaag wordt hernieuwbare energie gezien als een van de alternatieven om de klimaatopwarming tegen te gaan.

2.

Wat is het Kyoto-protocol?

Het Kyoto-protocol of Verdrag van Kyoto werd in 1997 opgesteld in de Japanse stad Kyoto en regelt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het is een vervolg op het Klimaatverdrag. Met het verdrag zijn industrielanden overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld vijf procent te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. De reductiepercentages verschillen van land tot land, naarmate economische kracht en huidige uitstoot. De Europese Unie moet 8 procent reduceren, België 7,5 procent.

3.

Hoeveel bevat een vat ruwe olie?

Een vat ruwe olie bevat 159 liter. Hoeveel een vol vat weegt, hangt af van het soort ruwe olie. Naargelang de vindplaats verschilt de samenstelling van de ruwe olie. Dat in vaten wordt gerekend, heeft alles te maken met het begin van het olievervoer over zee. Ten tijde van het zeilschiptijdperk in de negentiende eeuw werd olie in vaten vervoerd.