De wereldspeler: Hugo Chavez
is de president van Venezuela Dat Zuid-Amerikaanse land bezit de grootste oliereserves en de tweede grootste gasreserves van de westerse hemisfeer. Venezuela hoort bij de top-vier van olieleveranciers aan de VS en levert vijftien procent van de olieconsumptie van zijn grote buur.

. Venezuela was in 1960 een van de stichtende leden van de OPEC, de organisatie van olieproducerende landen. Onder Chavez' leiding voerde het leger in 1992 een mislukte coup uit op de Venezolaanse regering. Chávez hield er een gevangenisstraf van twee jaar aan over. Uiteindelijk kwam hij in 1998 op een rechtmatige manier aan de macht door als winnaar uit de presidentsverkiezingen te komen.

Onder zijn bewind ging Venezuela, voorheen een vrijhandelsparadijs, een meer nationalistische koers varen. Dat leverde hem veel kritiek op, vooral van de midden- en hogere klassen die hem een autoritaire demagoog vinden. Achtereenvolgens overleefde hij een herverkiezing, een staatsgreep en een referendum.

Op economisch vlak speelt Chávez Venezuela's enorme olievoorraden steeds meer uit om aan de invloedssfeer van zijn dominante streekgenoot, de VS te ontsnappen. Zowel op regionaal als op mondiaal vlak zoekt hij daar bondgenoten voor.

Op regionaal vlak probeert hij de steun van andere Latijns-Amerikaanse landen te kopen door ze goedkoop van olie te voorzien. Op die manier probeert hij een socialistisch Latijns-Amerikaans blok te vormen. Op mondiaal vlak zoekt hij de steun van andere grootmachten zoals China en Rusland, door kostbare oliedeals met hen af te sluiten. Venezuela heeft ook enkele grote militaire bestellingen geplaatst in Rusland, waardoor 's lands militaire kracht serieus moet toenemen.

Hoe duurder de prijs van de olie, hoe groter de macht van olieproducerende landen als Venezuela. Op OPEC-vergaderingen pleit Chávez daarom steeds voor lagere productiequota en hogere prijzen. (jvp)