Belgie als voortrekker
Foto: © REUTERS
BELGIE vervult op een aantal vlakken de rol van voorloper in het andersglobalismedebat. Zo is er in ons land, mede op initiatief van de actiegroep Attac, veel aandacht geschonken aan de zogenaamde Tobintaks. Dat is een heffing op speculatieve valutatransacties, waarvan de opbrengst gebruikt kan worden voor ontwikkelingsdoeleinden. De voorstanders menen dat met zo'n heffing twee vliegen in één klap kunnen worden geslagen. Ten eerste wordt het minder aantrekkelijk om te speculeren op valutaschommelingen. Die zijn dikwijls heel nadelig voor ontwikkelingslanden. Ten tweede zou de opbrengst van de heffing een veelvoud bedragen van de middelen die nu gaan naar ontwikkelingssamenwerking.

Tot nu toe hebben pas twee Europese landen zich voluit achter zo'n heffing geschaard: België en Frankrijk. In ons land treedt de wet, die in 2004 werd goedgekeurd, pas in werking als alle landen van de eurozone ook zo'n wet hebben. Die kans is zo goed als nihil.

België heeft zich onderscheiden met nog enkele andere baanbrekende initiatieven uit de andersglobalistische hoek. Zo was België in 1995 het eerste land om antipersoonsmijnen volledig te bannen. Productie, handel en het bezit van deze wapens zijn sindsdien verboden in ons land.

Een ander initiatiatief waarmee België hoge ogen gooide, is het Sociaal Label. Dat is een label waarmee de consument zekerheid heeft dat het product of de dienst volgens aanvaardbare sociale normen tot stand is gekomen. Zo weet de koper dat er geen kinderarbeid of dwangarbeid aan te pas is gekomen. Omdat de regels ingewikkeld zijn, heeft het Sociaal Label nauwelijks navolging gekregen.