De Gimv stuurde gisteren drie boodschappen uit: een strategische, een politieke geruststelling en aanverwant, een suggestie van goed huisvaderschap.

V OOR de top van de Gimv en wellicht in het bijzonder voor voorzitter Herman Daems was het gisteren een dag van frustratie. Hij zag zich niet alleen verplicht de doodsklokken te luiden over een project waarvan de strategische fit met de Gimv als erg hoog was aangemerkt, maar kreeg opnieuw de gebruikelijke rimram over zich heen. ,,Wat spookt de Gimv uit met het belastinggeld van de Vlaming?''

Er waren niet alleen beleefde vragen vanuit de politiek, de vakbond ABVV pookte nog eens in de haard. Het ABVV zei dat het zich verzet ,,tegen het verspillen van belastinggeld in een dure Finse overname''. De vakbond was niet alleen verheugd met het mislukken van het project maar wilde ook dat de Gimv meer in Vlaanderen zou investeren.

Als dat niet gebeurt, kan men beter geld terugstorten aan de aandeelhouders zodat de Vlaamse regering de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), een soort afsplitsing van de Gimv, verder kan spekken. Een instelling waarvan sommigen in en rond de Gimv nu al vinden dat ze goed bemand is.

Terugstorten van geld aan de aandeelhouders, was één van de suggesties die de Gimv in zijn communiqué van gisterenochtend zelf ,,spontaan'' had geuit. De eerste prioriteit van de Gimv blijft het uitbouwen van sterke marktposities in enkele Europese markten (Noord- en Zuid-Europa) in het segment van middelgrote buyouts en venture capital (life sciences, en technologie).

CapMan beantwoordde aan al die doelstellingen. De Gimv zou via de transactie voor het eerst een stevige voet aan de grond zetten in Noord-Europa en dit in sectoren waar de Gimv zelf een gedegen kennis heeft uitgebouwd (life sciences, technologie en buyouts).

Het feit dat CapMan een fondsenstructuur heeft en regelmatig nieuwe fondsen lanceert, was eveneens erg aantrekkelijk voor de Gimv. De Gimv probeert al een tijdje de markt van fondsen aan te boren maar dat is tot nu toe een moeizaam proces gebleken. Via CapMan zou Gimv een alternatieve investeringsbron aanboren. Telkens er een nieuw fonds zou opgezet worden, zou de Gimv zelf voor een stukje kunnen deelnemen maar in elk geval de kar niet alleen moeten trekken. CapMan heeft bovendien een ervaren team van 87 personen.

Aan die fondsenstructuur zat ook een belangrijk nadeel. Herman Daems kreeg aan zijn Vlaamse achterban maar moeilijk verkocht dat 250 miljoen euro neertellen voor een investeringsteam (dat zijn geld verdient via fondsenbeheer maar zelf slechts een beperkt eigen vermogen heeft van 45 miljoen euro) prijzig was.

Hij kreeg gisteren steun van een gespecialiseerde zakenbank, Cazenove, die de biedprijs van de Gimv te laag vond maar de strategische fit uitstekend vond. CapMan beheert 12 aandelenfondsen, vier ,,mezzanine-fondsen'', sinds kort ook een vastgoedfonds en heeft jaarlijkse inkomsten van bijna 30 miljoen euro.

Het afschieten van het project CapMan stelt de Gimv op korte termijn voor een probleem. Het was het project bij uitstek waar de Gimv voor ging en dat als een unieke opportuniteit werd ervaren. Ondanks de suggestie gisteren ,,dat er hooguit oppervlakkige contacten waren geweest en het project al dood was''. Goedgeplaatste partijen zagen daar vooral een politieke rugdekking in. Immers, de Gimv kan nauwelijks over een buitenlands project praten, of de discussie over de rol van de Gimv duikt weer op.

Ook in de raad van bestuur van de Gimv was verre van iedereen overtuigd dat de investeringsmaatschappij haar heil moet zoeken in Helsinki op een ogenblik dat de Vlaamse bedrijven tegen hoog tempo opgekocht worden door buitenlandse ondernemingen en durfkapitaalfondsen.

Het begraven van CapMan creëert ongetwijfeld een strategische leemte waarvoor het tijd zal kosten om ze te vullen. Immers, investeringsteams overnemen ligt zeer delicaat. Bovendien had de Gimv vandaag de middelen om zich een grote overname te kunnen veroorloven. De suggestie van het ABVV om het geld aan Vlaanderen te goede te laten komen, leeft wellicht ruimer dan bij de socialistische vakbond alleen.