Precies 1.253.961 gezinnen hebben van de korting op de stookoliefactuur genoten.

De regering besliste in september vorig jaar om de gezinnen een korting van 17,35 procent toe te kennen op de factuur van stookolie. Gezinnen die tussen 1 juni en 30 september 2005 huisbrandolie lieten leveren, moesten een aanvraag tot terugbetaling indienen bij de federale overheidsdienst (fod) Financiën. Er kwamen 275.580 aanvragen binnen, goed voor een bedrag van 26,7 miljoen euro.

Wie na oktober stookolie bestelde, kreeg de korting onmiddellijk doorgerekend. Daarvan maakten 978.381 gezinnen gebruik, goed voor een bedrag van 100,2 miljoen euro. Samen met de 10 miljoen euro die de regering op tafel legde voor de verwarmingsfacturen van scholen en non-profitorganisaties bedraagt het kostenplaatje voor de federale regering 136, 9 miljoen euro.

De regering kondigde vorig jaar al aan dat ze tegen 13 januari ook een korting zou uitwerken voor gezinnen die met aardgas, propaan, butaan, lamppetroleum en elektriciteit verwarmen. Over de korting kan pas nu beslist worden omdat het bedrag afhangt van de evolutie van de gasprijs in 2005. Over het bedrag en de modaliteiten van de korting buigt de ministerraad zich vandaag.

De 2,2 miljoen gezinnen die zich met aardgas verwarmen, zouden kunnen rekenen op een korting van ongeveer 6 procent op hun facturen, of ongeveer 45 euro per gezin. De gezinnen die zich verwarmen met propaan of butaan zouden ongeveer 40 euro korting krijgen, wie met elektriciteit verwarmt tussen de 8 en 11 euro.

Minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont (PS) kondigde gisteren ook aan dat er voor de zwakste gezinnen extra maatregelen komen. De 162.000 zwakste gezinnen die met gas verwarmen moeten tachtig procent van de prijsstijging van het gas terugkrijgen. Zo'n maatregel geldt ook voor stookolie.

(cv)