LEESWIJZER. Wetstraat bezondigt zich wel vaker aan ,,deweverkes''

Een goed idee dat achteraf een flinke inschattingsfout blijkt. Een 'deweverke' schuilt in een klein hoekje.

Soms stuiten partijen op het ei van Columbus. Een briljant idee dat een nijpend probleem oplost, of een geweldige constructie die moet uitmonden in een opwaartse electorale roetsjbaan. Na enkele dagen ...

Niet te missen