In 2006 kon Arinso het aantal HR & Payroll outsourcing contracten verdubbelen tot 600 000. Tegen 2010 moeten dat er 2,5 miljoen worden. Arinso wint 1,9%.

ZUIVER netto bekeken vielen de resultaten van Arinso tegen. Zo zakte de courante winst in 2006 met 1%. Dat is vooral te wijten aan de kapitaalvermindering die Arinso in juli van vorig jaar doorvoerde. Zo keerde de specialist in de automatisatie van personeelsadministraties bijna 30 miljoen euro of 2 euro per aandeel uit aan de aandeelhouders. Zonder de kosten daaraan verbonden en de gederfde intresten zou de courante winst met 15% gestegen zijn.

En dat geeft beter de gang van zaken van het bedrijf weer. Analisten toonden zich tevreden dat zowel de omzetgroei (19%) als de operationele winstmarge ( 8,8%) hoger uitkwamen dan verwacht.

Dankzij onder meer nieuwe contracten voor Unilever en Bank Of Amerika groeide de HR outsourcing (waarmee bedrijven loonadministratie voor jaren uitbesteden aan Arinso ) in 2006 met 42%. De omzet uit deze uitbestedingscontracten liep op tot 39% van de groepsomzet. Volgens Arinso zal dat in 2007 al goed zijn voor 50% en zelfs 75% tegen 2010.

De groep gaat nu voorrang geven aan uitbestedingscontracten, eventueel zelfs ten nadele van de gewone HR integratie. Daarmee maakt Arinso het voor zichzelf moeilijker om de winstmarge snel op te krikken, want integratiewerk genereert veel hogere marges dan de uitbestedingscontracten. Dat komt ook omdat die laatste heel wat investeringen vragen (o.a. wereldwijd call centers). Pas met een voldoende bezetting kan de winstgevendheid daar stijgen. Maar als Arinso tegen 2010 inderdaad de loonadministratie van 2,5 miljoen werknemers zal verzorgen, kan dat geen probleem zijn.

Op de analistenvergadering werd al druk gerekend. Als de uitbestedingscontracten tegen 2010 al goed zouden zijn voor 75 % van de omzet, zou (met een vlakke omzetevolutie voor de andere activiteiten) Arinso tegen dan een groepsomzet bereiken van 400 miljoen euro. Met andere woorden: een verdubbeling van de 204 miljoen euro in 2006.

Tegen zowat 18 keer de winst van 2007 lijkt het aandeel niet goedkoop, maar het bedrijf neemt alle investeringen direct in kosten en heeft een nettocashpositie. Analist Siddy Jobbe van Bank Degroof berekende dat een investeerder 25 euro per aandeel zou kunnen betalen voor het bedrijf en zijn geld in 5 jaar terugverdienen dankzij schuldfinanciering. Geen onbelangrijke gedachte in een activiteit waar nog veel consolidatie wordt verwacht. Jobbe adviseert te kopen met een koersdoel van 23,17 euro.