GEDICHT. gloria mundi

Ik dicht wellicht heel enig in mijn soort,
Maar dat ik mij daar zelf bij amuseer...
Nee. Enkel door de zucht naar roem en eer
Word ik tot deze arbeid aangespoord.
Onsterf'lijkheid, is dat wat ik begeer?
Ja. Als mijn verskunst menigeen bekoort
Dan leef ik vast in boekenkasten voort
Als ik tot stof ten slotte wederkeer.
Doch als ik dan hierboven arriveer
En bij de nog gesloten hemelpoort
Op hoge toon belet vraag bij de Heer
Dan kijken duizend eeuwen op mij neer
En stomverbaasd staat Petrus mij te woord:
'Van Wissen zei u? Nee, nooit van gehoord!'
Aangeboden door onze partners

Niet te missen