BRUSSEL - België telde eind juni 569.028 werklozen. Dat zijn er 26.306 of 4,8 procent meer dan in juni vorig jaar. De werkloosheidsgraad komt daarmee uit op 12,3 procent: een stijging met 0,1 procentpunt op maandbasis en 0,6 procentpunt op jaarbasis. Dat blijkt uit cijfers van de RVA.

Vlaanderen telde 219.452 niet-werkende werkzoekenden (+7,8 procent op jaarbasis), Wallonië telde er 257.477 (+3,2 procent), Brussel 92.099 (+2,9 procent) en de Duitstalige gemeenschap 2.226 (+14 procent).

De werkloosheidsgraad in Vlaanderen komt uit op 8 procent, in Wallonië 17,8 procent, in Brussel 21 procent en in de Duitstalige gemeenschap 7,2 procent.

Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in juni bedroeg 452.286: een stijging op jaarbasis met 23.366 of 5,4 procent. Vlaanderen telde er 169.736 (+10,3 procent op jaarbasis), Wallonië 214.814 (+4 procent), Brussel 67.736 (-1,1 procent) en de Duitstalige gemeenschap 1.598 (+19,9 procent). Van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (WZ-UVW) waren er 210.452 mannen en 241.834 vrouwen. Qua leeftijd waren er 74.081 WZ-UVW jonger dan 25 jaar, een daling op jaarbasis met 3.592. Er waren er 310.367 tussen 25 en 50 jaar (+3.665) en 67.838 vanaf 50 jaar (+23.293).

Eind juni waren 191.738 WZ-UVW langdurig werkloos: een stijging met 11,2 procent op jaarbasis.