BRUSSEL - In de landen waar de ouderen het meest werken, is de werkloosheid het laagst, zo stelde de gouverneur van de Nationale Bank, Guy Quaden, vast bij de voorstelling van het jaarverslag van de bank. Hij kraakt daarmee de mythe dat oudere werknemers de plaats van jongeren innemen. Zijn centrale boodschap is dat de overheid maatregelen moet - en kan - nemen om het groeipotentieel van de economie te verhogen.

De groei van de Belgische economie, vorig jaar 2,7 procent, zit al drie jaar boven het gemiddelde van de eurozone. Dat groeiverschil kan echter niet van blijvende aard zijn: de belangrijkste verklaring ervoor is dat de bevolking minder spaarzaam is geworden.

Het groeipotentieel van de Belgische economie, dit is de groei die op duurzame wijze kan worden gerealiseerd zonder tot oplopende inflatie te leiden, bedraagt slechts 2 procent per jaar, wat overeenstemt met het gemiddelde van het eurogebied. Het dreigt in de komende decennia zelfs nog af te nemen, want het ziet ernaar uit dat het aantal werkenden tegen 2030 met circa 300.000 zal afnemen.

De twee grote uitdagingen voor België zijn volgens Quaden de vergrijzing van de bevolking en de mondialisering. Hoe daarop moet worden gereageerd, is duidelijk:

de overheidsschuld moet onverdroten verder worden teruggedrongen;

het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid moeten kwalitatief en kwantitatief worden versterkt;

het ondernemerschap, het onderzoek en de innovatieve investeringen moeten nog sterker worden aangemoedigd.

(jb)