-  Werk zoeken over taalgrens: nieuwe poging
-  SEC schorst beursschelpen
-  Reprobel keert 14,5 miljoen euro kopieerrechten uit

Werk zoeken over taalgrens: nieuwe poging

De Vlaamse, Waalse, Brusselse en Duitstalige regeringen hebben een nieuw samenwerkingsakkoord goedgekeurd dat de ,,interregionale mobiliteit van werkzoekenden'' moet stimuleren. Afgelopen decennia deden ze dat meermaals, maar met erg weinig succes. Als het doorspelen van vacatures al eens lukte, kwamen er geen werkzoekenden op af. Het grote probleem is dat weinig Franstaligen uit de regio's met hoge werkloosheid belangstelling hebben voor werk in Vlaanderen, ook als daar grote tekorten op de arbeidsmarkt op zijn. De ondertekenaars gaan ervan uit dat dit nu wel zal veranderen. Hun akkoord past nu in de afspraken van de Werkgelegenheidsconferentie die een ,,striktere opvolging'' van werkzoekenden instelt. De arbeidsbemiddelingsdiensten van de regio's zullen hun vacatures aan elkaar doorspelen, ze gaan meer taalopleidingen aanbieden, ze plannen ,,regio-overschrijdende opleidingen'', ze gaan samenwerken voor ,,sociale noodplannen'' als er een collectief ontslag is in een grote onderneming waar mensen uit de diverse regio's werken, en er komt een actieplan Brussel-Rand dat de beschotten tussen de arbeidsmarkt in Brussel en die in Vlaams-Brabant en Waals-Brabant moet slopen.

(belga/g.teg)

SEC schorst beursschelpen

De Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, heeft voor het eerst de notering van een aantal beursschelpen geschorst omdat ze niet in orde zijn met hun rapportering. Concreet gaat het om 26 bedrijven met weinig activa of omzet. Het optreden van de SEC maakt deel uit van haar inspanningen om beleggers te beschermen tegen bedrijven die misleidende of onvolledige informatie verspreiden om hun beurskoers op te blazen, om daarna het bedrijf tegen een hoge prijs van de hand te doen. Meer dan de helft van de bedrijven die geschorst werden, antwoordden niet op vragen naar informatie van de SEC, en velen hebben al jarenlang geen enkel verslag meer uitgebracht. Een onderneming, Parallel Technologies, heeft sinds 1994 al geen financiële rapporten meer voorgelegd aan de SEC.

(bloomberg)

Reprobel keert 14,5 miljoen euro kopieerrechten uit

Reprobel, de organisatie die de kopieerrechten in België beheert, heeft het voorbije jaar 15,3 miljoen euro geïnd. Na aftrek van de kosten en met toevoeging van de financiële resultaten is beslist om dit jaar 14,5 miljoen euro uit te keren aan auteurs en uitgevers. Dat blijkt uit een mededeling van Reprobel. In 2002 werd 13,7 miljoen euro geïnd.

(belga)