BRUSSEL - Door de oprichting van de gespecialiseerde investeringsvennootschap Nautinvest en de zoektocht naar private en andere publieke investeringspartners wil de Vlaamse regering de hoogdringende modernisering van de Vlaamse vloot versnellen en tegelijk goedkoper maken. Deze vloot bestaat onder meer uit beloodsingsboten en een schip dat instaat voor de bebakening op de Schelde. Maar voor Nautinvest is ook een rol weggelegd bij de ,,revitalisering'' van het vroegere opleidingsschip Mercator en de aanschaf van een multifunctionele ,,supersleepboot''.

Het grote probleem van de Vlaamse vloot is dat de schepen ofwel zeer oud zijn ofwel een verbetering van de dienstverlening in de weg staan. Maar aan de vernieuwing van de vloot hangt een gepeperd prijskaartje. Draagt de Vlaamse overheid zelf alle kosten, dan is een snelle modernisering uitgesloten, verklaart de minister van Mobiliteit en Energie, Gilbert Bossuyt (SP.A). Alleen de investering in nieuwe loodsboten vergt al 56 miljoen euro.

Minister Bossuyt verwacht dat met Nautinvest die vernieuwing wel snel kan gebeuren. In de loop van 2005 moet er beslist kunnen worden over een concreet plan, stelt hij. Hij is er ook van overtuigd dat dankzij Nautinvest de investering in de aankoop van nieuw loodsboten gevoelig goedkoper zal worden.

De grote uitdaging voor Nautinvest is om zowel private als publieke partners te vinden die mee willen betalen voor de vernieuwing van de Vlaamse vloot. Het uitgangspunt is elk project afzonderlijk te bekijken en telkens op zoek te gaan naar de meest geschikte samenwerkings- en financieringsformule.

Naast de aankoop van nieuwe loodsboten - het verst gevorderde project - bestudeert Nautinvest ook de aankoop van een multifunctionele supersleepboot die inzetbaar is bij grote scheepsrampen, de revitalisering van het museumschip Mercator en investeringen in opleidingsschepen voor het maritiem onderwijs.

Nautinvest zelf beschikt vandaag niet over de centen om in zo'n financieringen te stappen. De investeringsvennootschap kreeg een kapitaal mee van 500.000 euro. De helft van dat geld komt van de Vlaamse overheid, de andere helft wordt ingebracht door de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Het beginkapitaal dient enkel om studies te betalen en de investeringsprojecten voor te bereiden. Maar in de toekomst zal Nautinvest ook verantwoordelijk zijn voor de financiële inbreng van de Vlaamse overheid in de moderniseringsprojecten. Nautinvest wordt een dochteronderneming van de PMV. Bij de PMV wordt beklemtoond dat Nautinvest geen manier is om overheidssubsidies te pompen in de modernisering van de vloot. ,,De investering in de vlootvernieuwing moet een normaal aanvaardbaar rendement opleveren voor wie er geld instopt.''