BRUSSEL - Het pensioenfonds Amonis, de nieuwe naam van de Voorzorgskas voor Geneesheren, Tandartsen en Apothekers (VKG), heeft vorig jaar bijna 2.700 kinesitherapeuten als nieuwe leden kunnen aantrekken. Dit jaar hoopt Amonis vooral in de verplegende sector klanten te winnen.

DE verbredingsoperatie werd in 2001 ingezet met de lancering van het beleggingsfonds Amonis, dat toen werd voorgesteld als een middel voor aanvullende pensioenvorming voor de brede medische sector. Een nieuw management trok die verruiming door. De VKG doopte zich zelf om in Amonis en besliste afgelopen oktober om de pensioenkas open te stellen voor ,,alle zorgverleners, alle vrije beroepen, hun meewerkende echtgenoten en helpers.''

Hoewel bijvoorbeeld ook architecten en notarissen in principe welkom zijn, is het niet de bedoeling om bij andere vrije beroepsgroepen actief campagne te gaan voeren, zegt Kathy Janssens, verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe leden. Wel wordt er actief geworven onder kinesisten en (zelfstandige) verplegers.

De verbreding gaat samen met een professionalisering van de organisatie. Zo bestaat Amonis eigenlijk uit drie juridische structuren om belangenvermenging te vermijden: de vzw die de gelden belegt; een commerciële vennootschap die allerlei diensten levert, en de bevek die het geld beheert. Het is een structuur die het ook makkelijker maakt om eventuele fusies met andere pensioenkassen door te voeren, iets waar Amonis zelf niet afkerig van is. ,,We hebben regelmatig informeel overleg met de pensioenkassen van andere vrije beroepen'', luidt het. Met ruim 21.000 leden zou Amonis in zo'n fusie wel de dominante partner moeten zijn.

Ook het beheer van het fonds veranderde. De vroegere directeur Karel Stroobants werd na een interimperiode in maart vorig jaar vervangen door Françoise Leclercq, terwijl Herwig Van Dijck (van het Mechelse Sint-Maartenziekenhuis) de voorzittershamer overneemt van Jean-Pierre Gailliez. Hij wordt geflankeerd door twee ondervoorzitters: Daniel Désir (Brugmann) en Daniel Lousbergh (KUL). De veertienkoppige raad van bestuur van Amonis is een mooi staaltje van Belgische evenwichtskunst waarbij taalgroepen en provincies netjes in balans moeten zijn. Met de uitbreiding naar nieuwe beroepen wordt die oefening nog wat complexer. Groepen die op de algemene vergadering het quorum halen, hebben recht op een vertegenwoordiger in de raad van bestuur.

Amonis haalde vorig jaar een beleggingsreturn van 16,8%, een opsteker na drie negatieve beursjaren. Om de reserves weer wat op te bouwen, werd wel beslist om geen winstdeelname uit te keren bovenop de vaste rente van 3,75%. Die ,,gewaarborgde'' rente wordt vanaf dit jaar overigens teruggebracht tot 3%, iets minder dan de 3,25% die de meeste verzekeraars bieden. ,,Dit biedt wel de mogelijkheid om grotere winstbonussen uit te keren, wat fiscaal voordeliger is'', zegt Van Dijck. In vergelijking met verzekeringsformules biedt Amonis wel nog andere voordelen, zoals een inbegrepen overlijdens- en invaliditeitsverzekering, en een afhankelijkheidsrente voor wie na zijn pensioen zorgbehoevend wordt.