Zestig Limburgse landbouwbedrijven zuiveren afvalwater zelf

BREE - Zestig landbouwbedrijven in Noordoost-Limburg gaan zelf hun afvalwater zuiveren. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelde de eerste operationele kleinschalige waterzuiveringsinstallatie voor in het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg. Het landbouwbedrijf van Marcel Geraedts in de Breese deelkern 't Hasselt zet de toon.

Landbouwbedrijven uit Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik die wegens hun afgelegen locatie niet aangesloten kunnen worden op het rioleringsnet, kunnen met zo'n installatie zelf hun afvalwater zuiveren. ...

Niet te missen