-  Tax-on-Web goed gestart
-  Gedaan met aangifte prijswijzigingen
-  Denktank voor O&O van start

Tax-on-Web goed gestart

Sinds 1 juni kunnen particulieren - en voor het eerst ook zelfstandigen en vrije beroepers - hun belastingaangifte weer elektronisch invullen en doorsturen naar het ministerie van Financiën. Volgens het ministerie van Financiën vulden de eerste dagen al honderden belastingplichtigen hun aangifte on line in. Om de belastingaangifte in te vullen, moet de belastingplichtige een elektronische identiteitskaart of een token aanvragen. Tokens van vorig jaar blijven ook dit jaar geldig.

Tegenover vorig jaar werd een aantal wijzigingen aangebracht aan de werking van tax-on-web, waardoor het systeem gebruiksvriendelijker zou moeten zijn. Zo is er een onmiddellijke, indicatieve berekening van de aanslag. Voor het eerst kan ook het deel 2 van de belastingaangifte on line ingevuld worden, zodat ook zelfstandigen en vrije beroepers een beroep op het systeem kunnen doen. Bovendien kunnen de belastingplichtigen hun boekhouder of accountant een mandaat geven om in hun naam de aangifte in te vullen. Volgens Financiën zijn er al 381 mandaathouders geregistreerd.

www.taxonweb.be

Gedaan met aangifte prijswijzigingen

Bedrijven met een jaaromzet van 7,4 miljoen euro zijn niet langer verplicht om elke wijziging aan hun verkoopsprijzen mee te delen aan de federale overheidsdienst Economie. Die verplichte aangifte van prijswijzigingen gaat terug op een ministerieel besluit uit 1993 en wordt al jaren als ,,administratieve overlast'' gehekeld door de werkgeversfederaties. De federale minister van Economie, Fientje Moerman, kreeg dit voorjaar al groen licht van de ministerraad om de verplichting te schrappen. En nu heeft de Raad van State de nietigverklaring van de prijskennisgevingsprocedure uitgesproken. Dat gebeurde in een arrest over een klacht tegen de prijsregelgeving. Die is strijdig met Europese concurrentieregels.

Denktank voor O&O van start

De federale minister van Wetenschapsbeleid, Fientje Moerman, heeft gisteren de High Level Group 3 % for research van start laten gaan. Deze denktank adviseert de federale regering over te nemen maatregelen om in België een gunstig onderzoeks- en innovatieklimaat te bewerkstelligen. De groep van experts staat onder leiding van prof. dr. Luc Soete van de Universiteit van Maastricht en is samengesteld uit dertig personaliteiten uit het bedrijfsleven en de academische wereld. De 3%-norm voor onderzoek en ontwikkeling was een van de ambities van de Europese Raad van Lissabon, in maart 2002. Vandaag investeert België 2,17 % van het bbp in onderzoek en ontwikkeling.