Stakeholders samen sterker
Alsof het financieel-economische klimaat de zenuwen van beleggers nog niet genoeg op de proef stelde, voerde de vergadering van Fortis op de Heizel de spanning op tot een teenkrullende thriller. Niet alleen wilde de overheid de stemming 'vervalsen' (dixit VFB-voorzitter Paul Huybrechts) door aandelen zonder stemrecht te gebruiken, de aandeelhouders stemden de beruchte 'deals' ook weg met een bijzonder kleine meerderheid.

Met de heronderhandelde overeenkomsten kon men nog argumenteren dat men de aandeelhouders ernstig nam. Met de uitspraken van de aftredende voorzitter Hessels van Fortis Holding over een 'dreigend faillissement' en het in de strijd willen werpen van niet-stemgerechtigde aandelen bewezen de Fortis Holding en de overheid dat ze de aandeelhouders toch niet ernstig nemen.

Wellicht is het nog steeds geen vijf na twaalf, maar het is wel vijf voor twaalf om alsnog een oplossing uit te werken waarbij zowel de aandeelhouders als Fortis Bank en de overheid beter uitkomen dan met de akkoorden die 'men' met het pistool op de slaap wou afdwingen.

In al die tijd bleef het oorverdovend stil vanuit Fortis Bank. Mogen de (kleine) aandeelhouders dan niet weten dat de solvabiliteit van Fortis België goed is? Dat de ondergang van Fortis Bank nog heel ver van een feit is? Dat in het ergste geval, net als bij Dexia en KBC, de overheid zijn gewicht in de schaal kan en moet leggen? Als de maatschappij heeft toegestaan dat dergelijke grote systeembanken functioneerden, dan moet ze nu ook de gevolgen aanvaarden en niet plots alles op de aandeelhouders afwentelen. Vooral omdat we met wat goede wil en overleg samen de crisis kunnen overwinnen en alle partijen elkaar nog nodig hebben.

Het wordt nu eerst interessant om te zien hoe de beurs zal 'stemmen'. Mogelijk zullen de onrustwekkende uitspraken van Hessels en co de koers nog parten spelen. Er is inderdaad wel meer onzekerheid, maar langs de andere kant is er op langere termijn meer mogelijk.

Maar dan moet iedereen ophouden met paniek zaaien. En de overheid, Fortis Holding, Fortis Bank en de aandeelhouders moeten eindelijk constructief samenwerken. Het is nog niet te laat, de aandeelhouders bieden een nieuwe kans.