BRUSSEL - In oktober 2005 verschijnt de herziene editie van de Woordenlijst Nederlandse taal, beter bekend als het Groene Boekje. De nieuwe uitgave zal op een anatal punten afwijken van de huidige versie. Toch is er geen sprake van een spellinghervorming. De officiële voorschriften uit 1995-1996 blijven van kracht.

De spelling van bastaardwoorden, het gebruik van de tussenletters -e-, -en- en -s- en de regels voor het liggend streepje, apostrof en trema blijven bestaan. Het enige verschil nu is dat de uitzondering voor samenstellingen met een dierennaam als eerste lid en een plantkundige aanduiding als tweede woord, wegvalt. Het gaat bijvoorbeeld om een woord als 'paardebloem'. Zulke woorden worden maar zelden gebruikt, maar blijken wel voor onzekerheid te zorgen, vooral in gevallen als muize(n)tarwe tegenover muizenval en kreefte(n)sla tegenover kreeftensoep .

Ook aan de onduidelijkheid rond hoofdletters, afkortingen, leenwoorden uit het Engels en Frans en de vervoeging van werkwoorden zoals faxen en deleten wordt gewerkt. ,,De praktijk van de afgelopen tien jaar heeft getoond dat mensen hieraan een grote behoefte hebben'', aldus de Nederlandse Taalunie. Bijna de helft van alle spellingvragen aan taaladviesdiensten gaan over zulke kwesties.

Al in 1994, ruim een jaar voor het verschijnen van die eerste editie, hebben de ministers van de Nederlandse Taalunie besloten dat er om de tien jaar een herziene uitgave zou komen. Die moet ervoor zorgen dat het woordbestand actueel blijft.