GENT - Het Gentse hof van beroep heeft elf vredesactivisten veroordeeld omdat zij vorig jaar een trein met Amerikaans legermaterieel hadden tegengehouden in Melsele. De elf protesteerden met die actie tegen de oorlog in Irak. Volgens hen ging het dan ook om een politiek misdrijf, maar het hof van beroep oordeelde daar anders over.

De feiten speelden zich af in de periode voor de oorlog tussen de Verenigde Staten en Irak. Op de spoorlijn naar de Antwerpse haven dekten de actievoerders van het Forum voor Vredesactie twee seinlichten af en plaatsten een wagen op de sporen. De trein vertraagde en met rode lampen en een rode vlag lieten de activisten de trein stoppen.

Begin dit jaar verklaarde de correctionele rechtbank van Dendermonde zich onbevoegd omdat het om een politiek misdrijf zou gaan. Volgens de rechtbank hadden de elf door hun actie België blootgesteld aan vijandigheden vanwege de Verenigde Staten. Het Gentse hof van beroep veegde dat argument van tafel. In de ogen van het hof kwam de actie van de demonstranten neer op het kwaadwillig belemmeren van het spoorverkeer, en hadden ze daarmee de veiligheid in gevaar gebracht.

Het hof ging er wel mee akkoord dat de elf met hun actie uiting gaven aan een politieke mening. Maar de bestraffing van handelingen die mensen in gevaar brengen is een redelijke beperking op de vrije meningsuiting die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet schendt, aldus het hof.

Het Gentse hof van beroep aanvaardde wel dat de elf uit idealisme waren opgetreden, en legde hen daarom enkel de minimumstraf op. Negen actievoerders kregen een gevangenisstraf van 1 maand opgelegd, twee anderen een gevangenisstraf van 3 maand en een boete van 500 euro. Zij hadden zich bij hun arrestatie met geweld verzet tegen de politie. Alle straffen werden wel volledig met uitstel uitgesproken.

De elf vredesactivisten gaan zeer waarschijnlijk in cassatie.