BRUSSEL - Het Europees Parlement heeft de leiders van de Europese Unie opgeroepen om zo snel mogelijk te beginnen aan de toetredingsonderhandelingen met Turkije. Het parlement koppelt hier wel een aantal voorwaarden aan. Concreet moet Turkije nog meer democratische hervormingen doorvoeren en bereid zijn om (Grieks-)Cyprus te erkennen.

De resolutie werd met 407 tegen 262 stemmen aangenomen. Er waren 29 onthoudingen. Ze is niet bindend, maar algemeen wordt ervan uitgegaan dat ze wel van invloed is op wat de staats- en regeringsleiders later deze week zullen besluiten. En verwacht wordt dat de EU-leiders akkoord zullen gaan met de wens van Turkije om in de tweede helft van het komend jaar met de onderhandelingen te beginnen.