BRUSSEL - De fiscus is nog niet gestart met het versturen van de belastingafrekeningen, de zogenaamde aanslagbiljetten.

Het gaat om de afrekening van de belastingen van het inkomstenjaar 2003, waarvoor deze zomer de belastingaangifte werd ingevuld. De voorbije twee jaar startte de fiscus midden december met de afrekening. Maar dit jaar is hij er nog niet mee begonnen, gaf de federale minister van Financiën, Didier Reynders (MR), gisteren toe in antwoord op een vraag van kamerlid Carl Devlies (CD&V). ,,Ik heb de administratie opdracht gegeven om zo vlug mogelijk te starten'', aldus de minister gisteren.

Problemen met de drukkerij liggen aan de basis van de vertraging. Het drukken van de aanslagbiljetten wordt vanaf dit jaar gecentraliseerd in Vorst. Maar dat nieuwe drukcentrum was gepland in de lokalen van Diamant Boart. Of die verhuizing kon plaatsvinden, was onzeker nadat de nieuwe hoofdzetel van Diamant Boart in Gellingen vernietigd was door de gasontploffing daar. Uiteindelijk werd toch een lokatie in Vorst gevonden.

Wie moet bijbetalen, is er wellicht niet rouwig om dat de belastingafrekening wat later in de bus valt, maar voor wie geld terug moet krijgen, kan dat niet snel genoeg gebeuren. Volgens Devlies ligt het totale bedrag dat moet worden teruggekregen, veel hoger dan wat moet worden bijbetaald. Dat bedrag zal bovendien de komende jaren nog toenemen omdat de belastinghervorming slechts voor een klein stukje in de bedrijfsvoorheffing wordt verrekend.

De tijd dringt nog lang niet voor de fiscus. Hij heeft in principe tot 30 juni 2005 om de belasting in te kohieren. Dit is de inschrijving van de identiteit van de belastingplichtige en van de verschuldigde belasting op een officiële lijst. Het versturen van het aanslagbiljet is enkel de formele kennisgeving daarvan en mag zelfs nog na die datum.

Devlies maakt zich ook zorgen over de financiering van de gemeenten. De aanvullende personenbelasting is volgens hem de voornaamste financieringbron voor de gemeenten en de doorstorting daarvan gebeurt in principe drie maanden na de inkohiering. Reynders zal onderzoeken of een permanent voorschottensysteem mogelijk is.

(cv)