BRUSSEL - De drie vakbonden hopen dat het Verbond van Belgische Ondernemingen vandaag een minder harde houding zal aannemen over loonmatiging en bijkomende overuren. Op die twee dossiers zijn de onderhandelingen maandagavond afgesprongen. Als het VBO toegevingen doet, kan het loonoverleg hervat worden, maar veel hoop hadden de vakbondsleiders gisteren niet.

De toponderhandelaars bespraken gisteren de ,,blokkage'' in het loonoverleg met hun eigen achterban. Opvallend was dat de vakbonden aarzelen om de gesprekken definitief te begraven, ook al beschrijven ze de voorstellen van de werkgevers als ,,onaanvaardbaar''. De vakbondsleiders willen de zwartepiet voor een mislukking niet in de schoenen geschoven krijgen.

Daarom kregen de voorzitters Luc Cortebeeck, André Mordant en Guy Haaze de opdracht van hun beroepscentrales om vandaag een ultieme poging te doen ,,om het VBO tot redelijkheid te brengen''. Intussen gaan de voorbereidingen voor de nationale betoging van dinsdag 21 december onverminderd door. Het wordt een klassieke noord-zuid-betoging door de centrumstraten van Brussel.

ACV, ABVV en ACLVB blijven in elk geval weigeren om akkoord te gaan met een loonstijging die beperkt blijft tot de index, en met het optrekken van het aantal overuren tot 175 per jaar, waarvan 130 zonder voorafgaande goedkeuring door de vakbondsdélégué. ,,Dat is de herinvoering van de 40-urige werkweek'', luidt het boos.

De bonden willen er de werkgevers van overtuigen dat het wantrouwen in het dossier-overuren tegen die délégués ,,onterecht'' is en dat tientallen cao-afspraken bewijzen dat arbeidsflexibiliteit ,,geen taboe is''.

Als VBO en Unizo vanmorgen water in de wijn doen, en de rol van de vakbonden bij de totstandkoming van overuren-regelingen erkennen, komen er allicht werkgroepen die het dossier ,,technisch moeten ontmijnen''. De echte onderhandelingen zouden doorgeschoven worden, verdaagd zeg maar tot na de betoging van 21 december.

Dat is het positieve scenario, waarin het VBO tegelijkertijd moet aangeven dat er een (kleine) marge bestaat voor loonsverhogingen bovenop de index en dat er een (tijdelijke) verlenging komt voor de brugpensioenregelingen op 56 jaar voor bouwvakkers. Anders is er, dixit de bonden, geen akkoord.

De kansen op een dergelijke forse koerswijziging door de werkgeversfederaties is erg klein. VBO, Unizo en Boerenbond herhaalden gisteren dat ze willen doorpraten, maar volgens het VBO ,,ligt de bal nog altijd in het kamp van de vakbonden''. In ruil voor een beetje loonsverhoging moet er ,,reële vooruitgang zijn inzake flexibiliteit''. En die vooruitgang ,,moet vandaag blijken''.

De regering-Verhofstadt kwam gisteren niet tussenbeide en wacht de uitkomst van de ontmoeting van vandaag af.

(jir)