AMSTERDAM (anp) - De bank Dexia mag van de Amsterdamse kortgedingrechter voorlopig geen incassoprocedures beginnen tegen een grote groep klanten. Het betreft consumenten die hun beleggingscontract niet door hun partner hebben laten tekenen. Het verbod op nieuwe procedures geldt tot half april.

Een groep ontevreden beleggers had een kort geding aangespannen tegen Dexia, omdat de bank de incasso's de afgelopen maand doorzette. Dexia deed dat ondanks een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam, deze zomer, waaruit de beleggers concluderen dat zij hun contract voor beleggingen met aandelenlease konden vernietigen als de partner daaronder geen handtekening had gezet. Het betrof een vonnis in een zaak die de beleggers, vertegenwoordigd in de stichting Eegalease, zelf hadden aangespannen.

De grote vraag is of het bij beleggingen in aandelenlease om een vorm van huurkoop gaat. Diverse rechtbanken hebben daar tegenstrijdig over geoordeeld. Bij koop op afbetaling moeten beide partners immers het contract tekenen.

De rechter heeft daarom dinsdag besloten dat Dexia tot half april geen incassoprocedures mag beginnen. Hij verwacht dat tegen die tijd de eerste uitspraken in hoger beroep op tafel liggen. Er lopen al ongeveer duizend procedures over aandelenlease.