WASHINGTON (reuters) - De Amerikaanse centrale bank verhoogde haar rente zoals verwacht met een kwart procentpunt tot 2,25 procent. De verhoging past in een strategie van de Federal Reserve Board om de rente systematisch met kleine stapjes te verhogen.

De renteverhoging is al de vijfde sinds de zomer. Toen kwam een einde aan een periode van twaalf maanden waarin de banken nauwelijks één procent moesten betalen op krediet dat ze opnamen bij de Fed. Het laagste peil in 46 jaar. De Federal Reserve Board wil de rente nu geleidelijk optrekken tot een meer normaal niveau. Hij wil zo vermijden dat de economische groei, die ook voor bijkomende banen zorgt, de consumptie al te sterk aanwakkert en zo de prijzen onder druk zet. Door de rente heel geleidelijk te verhogen hoopt hij de consumptie af te remmen zonder de groei de nek om te wringen.

De jongste maanden vertraagde de groei echter onder invloed van de hoge olieprijzen en evolueerde ook de situatie op de arbeidsmarkt minder gunstig dan gehoopt. Daardoor was hier en daar twijfel ontstaan over de wil van de Federal Reserve Board om de rente nog verder te verhogen.

Maar voorzitter Alan Greenspan liet geen kans onbenut om te verklaren dat de groeivertraging een tijdelijk fenomeen is. In elk geval, zegt hij, ligt de Amerikaanse rente nog onder het historisch gemiddelde, terwijl de groei weliswaar vertraagt is, maar volgens ramingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) dit jaar toch nog op 4,4 procent zal uitkomen.

Volgend jaar zien de meeste economische denktanks de groei in de VS vertragen tot rond 3,3 procent, wat nog steeds meer is dan het historisch gemiddelde. De meeste economisten zien dan ook nog ruimte voor enkele rentestijgingen volgend jaar.

(lc)